Construction d’une salle de prière dédiée au Bienheureux THOJ Xyooj Paul à Nas Xas Las au LAOS (18/11/2021)

La communauté chrétienne de Nas Xas Las au Laos sollicite les communautés Hmong expatriées (en particulier celles des Etats-Unis et de France) pour la construction d’une salle de prière dédiée au Bienheureux THOJ Xyooj Paul. Vous trouverez ci-dessous les informations ainsi que les photos du projet. Pour toute demande de renseignement, vous pouvez adresser un mail à l’adresse aumonerie.hmong.france@gmail.com. L’Aumônerie remercie par avance les futurs donateurs pour leur générosité. Les dons récoltés seront adressés aux responsables en charge du projet.

Tsoom kwv tij ntseeg nyob Nas Xas Las (Los Tsuas Teb) tsa ib lub tsev teev ntuj « Tim khawv THOJ Xyooj Paj Lug ». Lawv kuj tau thov txog tsoom ntseeg nyob lwm lub ntuj xws li As Mes Lis Kas los Fab Tis Teb. Hauv qab no yog cov ntawv thiab cov duab qhia txog lub tsev teej ntuj tsa nyob Nas Xas Las. Yog nej leej twg xav pab, thov nej xa ntawv nug rau qhov chaw aumonerie.hmong.france@gmail.com ua yog lub koom cuab tsev Aumonerie chaw txais ntawv. Ces lub koom cuab tsev Aumonerie des Hmong Catholiques de France mam li xa mus pab lawv. Ua tsaug rau nej sawv daws cov muaj lub siab zoo yuav los pab.

Txhiaj-Vam Thoj