Chants / Chorale

Lub koom cuab kev ntseeg Hmoob Fab Kis Teb tsim tau ib phab tso cov suab nkauj. Yog li no peb thov tso ua ntej cov suab nkauj yuav npaj hu rau thaj mes xas hnub tim 9 lub 3 hli 2024 uas yog lub sij hawm peb tuaj koom ntsib txiv plig Jean-Paul Havard nyob rau lub zos Baule hauv xeev Loiret.

L’Aumônerie Hmong de France a créé une catégorie chants. Nous vous proposons dans un premier temps les voix témoins pour les chants qui seront chantés lors de la messe du 9 mars 2024 pour la rencontre avec père Jean-Paul Havard à Baule dans le loiret.

SANCTUS

Tswv Ntuj,

Huab Tais Ntshiab, Tswv Ntuj kav tsoom hnub qub, koj nto koob meej puv lub ntuj lub teb.

Koj muaj txoj sia mus li nyob txheej ntuj saud.

Tus tuaj ntawm Huab Tais xub ntiag tuaj nto moo lug, nws muaj txoj sia mus li nyob txheej ntuj saud.

PSAUME / NKAUJ PAJ NRUAG

R/ Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir !
 (cf. 136, 6a)

Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

PRIERE UNIVERSELLE / ZAJ TXAIS KEV THOJ NTUJ

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui t’acclame vient te confier sa prière.

CHANT DE COMMUNION / NKAUJ TXAIS LUB CIM YUG

Nej yog kuv cov phooj ywg / Vous êtes mes amis

Txais/Refrain :

Nej txais thiab nej noj… nov yog kuv lub cev.

Nej txais thiab nej haus… nov yog kuv cov ntshav.

Yog kuv txoj sia uas kuv muab rau nej Nej yog kuv cov phooj ywg.

1. Kev thaj yeeb kuv muab~ rau nej

Puv npo hauv nej nruab siab.

Ces nej yuav muaj txoj kev zoo siab

Vim tias kuv hlub txog nej.     Txais

2. Nej ib leeg yuav hlub ib leeg

Yam li kuv tau hlub nej.

Ces luag yuav lees txais paub txog nej

Zoo l’ kuv cov thwj tim.         Txais

3. Kuv nyob nrog nraim nej txhua tus

Kom nej tawg paj txi txiv.

Ces nej yuav yog kuv cov tim khawv

Mus puv thoob lub ntiaj teb.       Txais

PREPARATION PENITENTIELLE / ZAJ KUV LEES TXHAUM

Refrain : Tswv Ntuj, kuv txais koj txoj kev zam, thov koj muab lub zog ua neej nyob hauv txoj kev hlub

AGNEAU DE DIEU / KEV THAJ YEEB / La Paix

Refrain : Kev thaj yeeb, yuav muaj koj lub ntsej muag.

                Kev thaj yeeb, yuav muaj tus yau tus hlob.

                Kev thaj yeeb, yuav yog koj, yuav yog kuv, yuav yog peb.

                Kev thaj yeeb, yuav yog txhua leej txhua tug.

ANAMNESE / CAV TXOG YES XUS TXIAJ NTSIM

Thaum peb noj cov~ mov no. Thaum peb haus lub~ ntim no.

Peb~ hawm peb tus Huab Tais uas peb ntseeg~ txog.

Huab ~ Tais Yes ~ Xus, peb nco txog koj txoj~ kev~ tuag.

Peb cav koj txoj kev sawv rov los. Peb tos txog hnub koj~ yuav rov tuaj.

Cécile YANG