Ua hmoov tsuj xeeb txhim tsa Zoov Tswv zov Yaj Txwm 20 Xyoo

Hnub tim 12-14 lub 9 hlis 2019 , Zoov tswv Zov Yaj yuav npaj ua hmoov Tsuj Xeeb nco txog lub xov tooj cua tshaj ntuj lus /Radio Veritas Asia nyob Fis lis Pees teb txwm 50 xyoo, thiab Zoo Tswv Zov Yaj nyob thaib teb txwm 20 xyoo. Yog li lawv thiab thov caw txog peb cov kwv tij hmoob nyob txhua txhia qhov chaw mus koom nrog lawv lub hmoov.

lawv yuav muaj thaj txi Ntuj rau hnub tim 14 thaum 10 h 00 teev sawv ntxov, thiab yuav muaj 2 tug tswv qhia tuaj koom lawv.

Qhov chaw ua hmoov Tsuj xeeb yog nyob hauv lub nroog Lomsak, xeev Phetchabun, thaib teb. Yog leej twg npaj siab mus koom, thov xub xa xov rau lawv paub.

090-2062414 & 095-7692704 & 080-9493071 & 065-0281011

Los yog nyob hauv facebook messenger

Ntsuab-Rwg Thoj