Hnub chiv 14 nyob hauv nruab xyoo. Xyoo b

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Es Xes Kias : Tshooj : 2 Nqe : 2 – 5

Lub ntsiab lus : Tus neeg ntseeg txog Ntuj, tab yog cov neeg nrog nws nyob txais nws los lus los tsis txais, mas nws yuav tsum ua Tswv Ntuj tim khawv tshaj Tswv Ntuj cov lus.

2 Lub Tswv Yim tuaj nyob hauv kuv, ces kuv tau hnov ib tug hais rau kuv tias :

3 « Neeg leej tub, kuv xa koj mus cuag cov His Xas Lais; uas lawv ntxeev siab thiab ua rog tiv kuv. Lawv sawv los ntaus kuv txog tav no, xws li lawv phaj txiv phaj yawg.

4 Phaj tub lawv muaj lub taub hau tawv, muaj lub siab txhav. Kuv xa koj mus cuag lawv. Koj hais rau lawv tias Tswv Ntuj hais li.

5 Lawv yog ib pab neeg ntxeev siab. Tab yog lawv mloog los tsis mloog mas lawv yuav tsum paub tias ib tug Yaj Saub sawv los nyob hauv nruab nrab lawv ».

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 12 Nqe : 7 – 10

Lub ntsiab lus : Tus sau chob Paj Lug cov nqaij, peb tsis paub tias yog dab tsi. Peb tsuas paub tias Paj Lug, tus Hauv Paus Xa Lus kub siab tshaj, nws yog tib tug neeg xws luag thiab.

7 Ntuj qhib tej yam zoo tas nrho los qhia kuv, tiam sis Ntuj tsis xav kom kuv muab hlob, ces Ntuj tso ib tug saus los chob kuv cov nqaij. Ntuj tso Xas Tas ib tug dab tuaj ntaus kuv tej tawg ncuav, kom kuv tsis txhob muab hlob.

8 Kuv thov Huab Tais peb zaug, kom Xas Tas tus dab ntawd txav mus deb kuv. Tiam sis Huab Tais teb rau kuv tias :

9 ‘Kuv lub txiaj ntsim txaus pab koj lawm, vim lub hwj huam muaj zog nyob hauv tus tsis muaj zog.’ Yog vim qhov
ntawd, mas kuv thiaj khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog, kom Leej Pleev lub hwj huam los nyob hauv kuv.

10 Yog tim qhov ntawd mas kuv thiaj zoo siab txais kuv txoj kev raug luag thuam, kev txhawj xeeb, kev raug luag
hiam, thiab tej kev ntshai, vim Leej Pleev. Vim tias, yog thaum kuv tsis muaj zog, mas kuv thiaj muaj zog.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos ; Tshooj : 6 Nqe : 1 – 6

Lub ntsiab lus : Tab peb txawm niaj hnub hnov Yes Xus cov lus mas peb yuav muab siab rau qhuas txog Yes Xus cov lus uas yog lus nyiaj lus kub.

1 Yes Xus tawm hauv qhov chaw ntawd mus, nws rov mus lub zos nws nyob hlob, cov thwj tim kuj nrog nws
mus thiab.

2 Hnub Xas Npas Tos, Yes Xus qhia hauv tsev txoos. Muaj neeg coob tuaj mloog, lawv hnov nws cov lus,
lawv qhuas, lawv hais tias : « Nws tau tej ntawd qhov twg los ? Lub siab thoob tsib thiab cov hwj huam yees
ntxwv loj uas nws ob txhais tes ua, yog leej twg pub rau nws?

3 Tus ntawd tsis yog tus kws ntoo, Mab Liab tus tub lod ? Nws tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? Hos nws cov muam, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke lod ? Yes Xus ua lawv poob siab.

4 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Ib tug Yaj Saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob, hauv nws cov txheeb ze
thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis. »

5 Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li, nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo.

6 Nws xav tsis thoob txog qhov lawv tsis ntseeg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj