Hnub chiv 6 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 17 Nqe : 5 – 8

Lub ntsiab lus : Ib co lus qhia ua neeg thoob tsib.

5 HUAB TAIS hais li no : « Tus neeg uas tso siab rau lwm tus neeg mas nws txoj hmoov yuav phem. Nws muab lub cev nqaij los ua nws lub zog, hos nws lub siab txav mus nyob deb ntawm HUAB TAIS.

6 Nws zoo li ib tsob pos tuaj nyob hauv hav maj sab. Nws tsis pom txoj kev noj qab nyob zoo tuaj txog. Nws nyob hauv
ib lub teb chaws suab puam qhuav, nyob hauv ib thaj av daw ntsev tsis muaj neeg nyob.

7 Hos tus neeg tso siab rau HUAB TAIS thiab npuab HUAB TAIS, mas nws txoj hmoov yuav zoo.

8 Nws zoo li ib tsob ntoo cog ze ntug dej. Nws nrhau cag mus txog tus dej. Thaum txog lub caij ntuj qhua nws tsis ntshai. Nws cov nplooj ntsuab mos nyoos mus li. Thaum txog lub xyoo ntuj qhuav qhawv nws tsis txhawj, nws txi txiv tsis tseg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 12. 16 – 20

Lub ntsiab lus : Muaj kev sawv rov los.

12 Yog peb tshaj tias Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm, vim li cas, nyem no, muaj tej tus hauv nej
hais tias tsis muaj kev sawv hauv cov tuag los ?

16 Yog cov tuag tsis sawv rov los, mas Leej Pleev kuj tsis tau sawv rov los tiag.

17 Yog Leej Pleev tsis sawv rov los, mas peb txoj kev ntseeg yog ib txoj kev cuav, hos nej, los nej tseem nyob hauv nej cov txhaum.

18 Thiab cov uas tau mus tsaug zog nyob hauv Leej Pleev, mas lawv ploj lawm tiag.

19 Peb cov uas tso siab rau Leej Pleev, yog peb tsuas muaj kev cia siab nyob hauv tiam neej no xwb, mas peb yog cov neeg txom nyem tshaj ib tsoom tib neeg huv si.

20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus
tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 6 Nqe : 17. 20 – 26

Lub ntsiab lus : Tsoom sid raws Yes Xus qab. Txoj hmoov zoo. Txoj hmoov phem.

17 Yes Xus nrog cov Hauv Paus Xa Lus nqes los, nws sawv saum ib qho chaw tiaj. Muaj Yes Xus ib tsoom thwj tim
thiab ib pab neeg coob kawg tuaj ntawm xeev Yus Das, ntawm Yes Lus Xas Les, ntawm ntug dej ntuj Tws Los thiab Xis
Doos tuaj.

20 Yes Xus tsa muag ntsia nws cov thwj tim, nws hais tias : « Nej cov pluag, mas nej txoj hmoov zoo, vim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog nej tug.

21 Nej cov uas nyem no nej tshaib, nej txoj hmoov zoo, vim nej yuav tau noj txaus siab. Nej cov uas nyem no nej quaj, nej txoj hmoov zoo, vim nej yuav luag.

22 Thaum muaj neeg ntxub nej, thaum luag ntiab nej, los luag cem nej, los xyav lus phem rau nej lub npe vim Neeg Leej Tub, mas nej txoj hmoov zoo.

23 Hnub ntawd, nej yuav zoo siab, nej yuav dhia hom khaj, vim nej tau txais koob haum loj nyob saum ntuj. Txheej
thaud, lawv cov yawg koob kuj tau ua li ntawd rau cov Yaj Saub.”

24 “Hos nej cov nplua nuj, mas nej txoj hmoov phem, vim nej twb txais kev nplij nej lawm.

25 Nej cov uas nyem no tau noj tsau, nej txoj hmoov phem, vim nej yuav tshaib. Nej cov uas nyem no nej luag, nej txoj
hmoov phem, vim nej yuav quaj thiab yuav ntsaj.

26 Thaum zeej tsoom cav lus zoo txog nej, mas nej txoj hmoov phem. Txheej thaud, lawv cov yawg koob kuj ua
li ntawd rau cov yaj saub cuav. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj