Lub Caij Hla / HNUB CHIV HLA / Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib 

HAUJ LWM 10 : 37-43

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov los. Tus twg xav txais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim nws yuav vam txog Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

37- Nej twb tau hnov txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob hauv xeev Yus Das :

yam li thaum Zam tshaj tias sawv daws yuav txais lub cim ntxuav,

mas nej kuj hnov hais txog Yes Xus nyob Nas Xas Les.  Nws pib qhia hauv xeev Nkas Lis Lais. 

38 -Tswv Ntuj tau pleev nws.  Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab muab hwj huam rau nws. 

Nws mus ncig teb ncig chaw, nws ua zoo rau sawv daws.  Nws kho cov neeg poob hauv dab phem tes kom lawv zoo. 

Vim Tswv Ntuj nrog nws nyob. 

39 – Peb ua tim khawv pom tas puas tsav yam Yes Xus tau ua nyob hauv cov Yus Das lub teb chaws thiab nyob Yes Lus Xas Les. 

Cov Yus Das tau ua phem rau nws : lawv muab nws dai saum ib tug ncej kom nws tuag. 

40 – Tab sis, hnub tim peb, Tswv Ntuj tsa nws sawv rov qab los lawm thiab pub kom nws tawm los xyuas cov tim khawv

uas nws xub tau xaiv ua ntej. 

41- Tsis yog tas tsoom pej xeem tau pom nws. Cov tau pom nws yog peb. 

Thaum nws sawv hauv cov tub tuag rov los, mas peb tau nrog nws noj thiab haus ua ke. 

42 – Nws qhia peb kom peb tshaj rau tsoom pej xeem thiab ua pov thawj zeem

tias nws yog tus uas Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 

43 -Tas cov yaj saub ua tim khawv txog Yes Xus tias leej twg ntseeg txog nws,

mas leej twg cov txhaum yuav daws tas nyob hauv nws lub npe. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 118

1 – Nej cav lus zoo txog HUAB TAIS, vim nws siab zoo, Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

2 – Xav kom His Xas Lais rov hais tias : Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

16 « HUAB TAIS txhais xis ua hauj lwm loj !

« HUAB TAIS txhais xis yeej !

« HUAB TAIS txhais xis ua hauj lwm loj.

17 – Kuv yuav tsis tuag, kuv yuav muaj txoj sia nyob kuv yuav piav qhia txog HUAB TAIS cov dej num :

22 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem kaum tsev.

23 – Qhov ntawd yog tuaj ntawm HUAB TAIS tuaj yog yam zoo nkauj tshaj rau peb qhov muag pom !

Zaj nyeem ob

KOS LOS XAIS 3 : 1-4

LUB NTSIAB LUS : Peb ntseeg txog Yes Xus, peb thiaj txais lub Cim Ntxuav. Yog lub cim tias peb nrog Yes Xus tuag thiab nrog Yes Xus muaj txoj sia.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LOS XAIS.

1 – Nej pom xeeb nrog Leej Pleev sawv rov los lawm, mas nej nrhiav tej yam nyob txheej saud,

vim txheej saud yog Leej Pleev qhov chaw nyob, nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis. 

2 – Nej lub siab yuav dai dhuam rau tej yam nyob txheej saud, txhob dai rau tej yam nyob ntiaj teb no.

3 – Vim tias, nej tuag lawm, hos nej txoj sia nrog Leej Pleev tsiv nraim hauv Tswv Ntuj. 

4 – Leej Pleev yog nej txoj sia : thaum nws yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej kuj yuav nrog nws tawm los muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

ZAM 20, 1-9

LUB NTSIAB LUS : Yog vim Yes Xus sawv rov los peb thiaj tso siab tias nws pub txoj sia rau peb tau.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

1 – Thawj hnub pib lub lis piam, thaum sawv ntxov, ntuj tsis tau kaj, Mab Lias Mas Ntas Las mus tom ntxa. 

Nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm. 

2 – Mab Liab Mas Ntas Las khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, uas yog tus Yes Xus nyiam. 

Nws hais rau nkawd tias : « Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm. »

3 – Pob Zeb tawm plaws mus, lwm tus thwj tim kuj tawm plaws thiab, nkawd mus tom ntxa. 

4 – Nkawd ob leeg ua ke khiav mus, tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb,

nws khiav ua ntej, nws xub mus txog tom ntxa. 

5 – Nws khoov mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd ; tab sis nws tsis chaws mus hauv. 

6 – Ces Xis Moos Pob Zeb lawv tus thwj tim qab mus txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. 

Nws pom cov hlab ntaub nyob ntawd, 

7 – hos daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov, tsis xyaw cov hlab ntaub. 

8 – Ces lwm tus thwj tim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li chaws mus hauv.  Nws pom ces nws ntseeg. 

9  – Vim  lawv tseem tsis tau to taub tias Yes Xus yuav sawv hauv cov tuag rov los raws li Ntawv qhia. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG