Aumônerie catholique des Hmong de France

Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Liturgie

Liturgie Année 2018-2019

Cov Zaj Nyeem Hauv Txoos Txi Ntuj Xyoo C :  2018-2019

Hnub Lub Caij Zaj 1 Zaj 2 Ntawv Moo Zoo
02/12/18 Chiv 1 Tos Huab Tais YLM 33, 14-16 1 TXLN 3, 12–4, 2 LK 21, 25-28.34-36
09/12/18 Chiv 2 Tos Huab Tais NL 5, 1-9 FLP 1, 4-6.8-11 LK 3, 1-6
08/12/18 Hwm Mab Liab  ib  txwm Xeeb Ntshiab Huv HP 3, 9-15.20 EFX 1, 3-6.11-12 LK 1, 26-38
16/12/18 Chiv 3 Tos Huab Tais XFN 3, 14-18a FLP 4, 4-7 LK 3, 10-18
23/12/18 Chiv 4 Tos Huab Tais MKa 5, 1-4a HN 10, 5-10 LK 1, 39-45
24/12/18 Tsaus ntuj ua Hmoov Tsuj Xeeb HX 9, 1-6 Tt 2, 11-14 LK 2, 1-14
25/12/18 Thaj Txi Ntuj Tsuj Xeeb HX 52, 7-10 HN 1, 1-6 Z 1, 1-18
30/12/19 Hwm Yim Neeg Ntshiab 1 XM 1, 20-22.24-28 1 Z 3, 1-12.21-24 LK 2, 41-52
01/01/19 Hwm Nkauj Xwb Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam XP 6, 22-27 NLT 4, 4-7 LK 2, 16-21
06/01/19 Chiv Hwm Huab Tais tawm tuaj HX 60, 1-6 EFX 3, 2-3a.5-6 MT 2, 1-12
13/01/19 Huab Tais txais lub Cim Ntxuav HX 40, 1-5.9-11 Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 LK 3, 15-16.21-22
20/01/19 Chiv 2 Nruab Xyoo HX 62, 1-5 1 KLN 12, 4-11 Z 2, 1-11
27/01/19 Chiv 3 Nruab Xyoo NHM 8, 2-4a.5-6.8-10 1 KLN 12, 12-30 LK 1, 1-4 ; 4, 14-21
03/02/19 Chiv 4 Nruab Xyoo YLM 1, 4-5.17-19 1 KLN 12, 31–13, 13 LK 4, 21-30
10/02/19 Chiv 5 Nruab Xyoo HX 6, 1-2a.3-8 1 KLN 15, 1-11 LK 5, 1-11
17/02/19 Chiv 6 Nruab Xyoo YLM 17,5-8 1 KLN 15,12.16-20 LK 6,17.20-25
24/02/19 Chiv 7 Nruab xyoo 1 XM 26,2.7-9.12-13.22-23 1KLN 15,45-49 LK 6,27-38
03/03/19 Chiv 8 Nruab xyoo NXL27,4-7 1KLN15,54-58 LK6,39-45
06/03/19 Hnub 4 Txais Tshauv YE 2, 12-18 2 KLN 5, 20–6, 2 MT 6, 1-6.16-18
10/03/19 Chiv 1 Caij 40 TCO 26, 4-10 LM 10, 8-13 LK 4, 1-13
17/03/19 Chiv 2 Caij 40 HP 15, 5-12.17-18 FLP 3, 17–4, 1 LK 9, 28b-36
24/03/19 Chiv 3 Caij 40  Los puas (Chiv 3 Caij 40 Xyoo A) KT 3, 1-8a.13-15 1 KLN 10, 1-6.10-12 LK 13, 1-9
31/03/19 Chiv 4 Caij 40 YX 5, 10-12 2 KLN 5, 17-21 LK 15, 1-3.11-32
07/04/19 Chiv 5 Caij 40 HX 43, 16-21 FLP 3, 8-14 Z 8, 1-11
14/04/19 Chiv Nqaum Nplooj    taug kev  (Lc 19, 28-40 ) HX 50, 4-7 FLP 2, 6-11 LK 22, 14 – 23, 56
15/04/19 Hnub 2 Ntshiab HX 42, 1-7 Z 12, 1-11
16/04/19 Hnub 3 Ntshiab HX 49, 1-6 Z13, 21-33.36-38
17/04/19 Hnub 4 Ntshiab HX 50, 4-9a MT 26, 14-25
18/04/19 Hnub 5 Ntshiab,  Huab Tais tsim lub Cim Yug KT 12, 1-8.11-14 1 KLN 11, 23-26 Z 13, 1-15
19/04/19 Hnub 6 Ntshiab, pe Ntoo Cuam HX 52,13 – 53,12 HN 4, 14-16 ; 5, 7-9 Z 18, 1-19, 42
20/04/19 Hnub 7 Ntshiab, Hmo ua Hmoov Hla 1e : HP 1, 1 – 2, 2                           2e : HP 22, 1-18

3e. : KT 14, 15 – 15, 1a

4e  : HX 54, 5-14

5e : HX 55, 1-11

6e : NL 3, 9-15.32 – 4, 4

7e : EXK 36, 16-17a.18-28

8e : LM 6, 3b-11

LK 24, 1-12
21/04/19 Chiv Huab Tais sawv rov los HL10, 34a.37-43 KLX 3, 1-4 ou 1 KLN 5, 6b-8 Z 20, 1-9 ou Lc 24, 1-12
28/04/19 Chiv 2 Caij Hla HL 5, 12-16 TP(QYTN) 1, 9-11a.12-13.17-19 Z 20, 19-31
05/05/19 Chiv 3 Caij Hla HL 5, 27b-32.40b-41 TP 5, 11-14 Z 21, 1-19
12/05/19 Chiv 4 Caij Hla HL 13, 14.43-52 TP 7, 9.14b-17 Z 10, 27-30
19/05/19 Chiv 5 Caij Hla HL 14, 21b-27 TP 21, 1-5a Z 13, 31-33a.34-35
26/05/19 Chiv 6 Caij Hla HL 15, 1-2.22-29 TP 21, 10-14.22-23 Z 14, 23-29
30/05/19 Hnub 5, Huab Tais nce pem ntuj HL1, 1-11  HN 9, 24-28 ; 10, 19-23 LK 24, 46-53
30/05/19 Nyob hauv cov teb chaws ua hmoov Huab Tais nce pem ntuj rau hnub Chiv : HL18, 1-8 Z 16, 16-20
02/06/19 Chiv 7 Caij Hla HL 7, 55-60 TP 22, 12-14.16-17.20 Z 17, 20-26
09/06/19 Chiv 8 Caij Hla Leej Ntuj Plig Nqes Los HL 2, 1-11 LM 8, 8-17 Z 14, 15-16.23b-26
16/06/19 Chiv 11 Nruab Xyoo Hwm Huab tais 3 Leeg PL 8, 22-31 LM 5, 1-5 Z 16, 12-15
23/06/19 Chiv 12 Nruab Xyoo Hwm Huab Tais Lub Cev Ntshiab HP 14, 18-20 1 KLN 11, 23-26 LK 9, 11b-17
24/06/19 Zam Ntxuav Plig Hmoov Tsuj Xeeb HX 49, 1-6 HL 13, 22-26 LK 1, 57-66.80
28/06/19 Hnub 6 Hwm Yes Xus Lub Siab EXK 34, 11-16 LM 5, 5b-11 LK 15, 3-7
29/06/19 Pob Zeb thiab Paj Lug HL 12, 1-11 2 TMT 4, 6-8.16-18 MT 16, 13-19
30/06/19 Chiv 13 Nruab Xyoo 1 V 19, 16b.19-21 NLT 5, 1.13-18 LK 9, 51-62
07/07/19 Chiv 14 Nruab Xyoo HX 66, 10-14c NLT 6, 14-18 LK 10, 1-12.17-20
14/07/19 Chiv 15 Nruab Xyoo TCO 30, 10-14 KLX 1, 15-20 LK 10, 25-37
21/07/19 Chiv 16 Nruab Xyoo HP 18, 1-10a KLX 1, 24-28 LK 10, 38-42
28/07/19 Chiv 17 Nruab Xyoo HP 18, 20-32 KLX 2, 12-14 LK 11, 1-13
04/08/19 Chiv 18 Nruab Xyoo KEL 1, 2 ; 2, 21-23 KLX 3, 1-5.9-11 LK 12, 13-21
11/08/19 Chiv 19 Nruab Xyoo TT 18, 6-9 HN 11, 1-2.8-19 LK 12, 32-48
15/08/16 Mab Liab Mus Saum Ntuj TP (QYTN)11,19a ; 12,1-6a.10 1 KLN 15, 20-27a LK 1, 39-56
18/08/19 Chiv 20 Nruab Xyoo YLM 38, 4-6.8-10 HN 12, 1-4 LK 12, 49-53
25/08/19 Chiv 21 Nruab Xyoo HX 66, 18-21 HN 12, 5-7.11-13 LK 13, 22-30
01/09/19 Chiv 22 Nruab Xyoo NXL 3, 17-18.20.28-29 HN 12, 18-19.22-24a LK 14, 1.7-14
08/09/19 Chiv 23 Nruab Xyoo TT 9, 13-19 FLM 9b-10.12-17 LK 14, 25-33
15/09/19 Chiv 24 Nruab Xyoo KT 32, 7-11.13-14 1 TMT 1, 12-17 LK 15, 1-32
22/09/19 Chiv 25 Nruab Xyoo AM 8, 4-7 1 TMT 2, 1-8 LK 16, 1-13
29/09/19 Chiv 26 Nruab Xyoo AM 6, 1a.4-7 1 TMT 6, 11-16 LK 16, 19-31
06/10/19 Chiv 27 Nruab Xyoo HNK 1, 2-3 ; 2, 2-4 2 TMT 1, 6-8.13-14 LK 17, 5-10
13/10/19 Chiv 28 Nruab Xyoo 2 V 5, 14-17 2 TMT 2, 8-13 LK 17, 11-19
20/10/19 Chiv 29 Nruab Xyoo KT 17, 8-13 2 TMT 3, 14 – 4, 2 LK 18, 1-8
27/10/19 Chiv 30 Nruab Xyoo NXL 35, 15b-17.20-22a 2 TMT 4, 6-8.16-18 LK 18, 9-14
01/11/19 Hwm Tsoom Leej Ntshiab TP 7, 2-4.9-14 1 Z 3, 1-3 MT 5, 1-12a
03/11/19 Chiv 31 Nruab Xyoo TT 11, 23 – 12, 2 2 TXLN 1, 11 – 2, 2 LK 19, 1-10
10/11/19 Chiv 32 Nruab Xyoo 2 MKN 7, 1-2.9-14 2 TXLN 2, 16 – 3, 5 LK 20, 27-38
17/11/19 Chiv 33 Nruab Xyoo MLK 3, 19-20a 2 TXLN 3, 7-12 LK 21, 5-19
24/11/19 Chiv 34 Leej Pleev yog lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv 2 XM 5, 1-3 KLX 1, 12-20 LK 23, 35-43