Aumônerie catholique des Hmong de France

Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Rhône-Alpes

Responsables en Rhône-Alpes

Président :

Vaj Ntshiab-Leej

tél : 04-72-04-02-84 ou 06-62-08-40-07

Lauj Zoov-Ncaib

tél : 04-74-60-78-83 ou 06-03-67-64-95

e-mail : chay.lao@free.fr

Secrétaire :

Hawj Tshaj-Ywj

Trésorier :

Vaj Ntxoov-Zeb

Cov txwj-laus :

Yaj Txooj-Tub

Thoj Txoov-Neeb

Vwj Vam-Lis

Yaj Ntxoov Lis

Lis Ntxhoo Kub

Hawj Vam-Lis

Xyooj Npuag-Txhim

Cov coj teev ntuj :

Yaj Nyiaj-Pheej

Père Collado José

Ntaus nkauj :

Lauj Vam-Tub

Pab hu nkauj :

Niam Lauj Vam-Tub

Cov pab ua kab ke xa plig :

Lis Tswv Yeej

Yaj Txooj-Tub

Vwj Vam-Lis

Yaj Nyiaj-Pheej

Vaj Ntshiab-Leej