Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Caij nyoog teev ntuj

Caij nyoog teev Ntuj xyoo 2022

Hnub chiv 13 lub 02 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 27 lub 03 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tesv teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 08 lub 05 hlis 2022 thaum 10 h 30 nyob pem lub tsev teev ntuj St Benoît yog thaj teev ntuj 50 xyoo ntawm 3 lub tsev teev ntuj St Benoît, St Joseph thiab Ste Elisabeth.

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo C

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise de la Sainte Famille nyob Grigny thaum 14 h 30

09 / 01 / 2022 à 14 h 30

06 / 02 / 2022 à 14 h 30

20 / 03 / 2022 à 14h 30

10 / 04 / 2022à 14 h30

15/ 05 / 2022 à 14 h 30

19 / 06 / 2022 à 14 h 30

11 / 09 / 2022 à 14 h 30

09 / 10 / 2022 à 14 h 30

13 / 11 / 2022 à 14 h 30

11 / 12 / 2022 à 14 h 30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Jean Guellerin Père accompagnateur

Mr Yaj Ces Kem Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

Caij nyoog teev ntuj nyob Rennes xyoo 2019-2020

Dimanche 06 Octobre 2019

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 29 Décembre 2019

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes (thaum teev ntuj tas pawg ntseeg yuav noj ib pluag mov ua ke nram qab lub tsev teev ntuj)

Dimanche 09 Février 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 22 Mars 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 26 Avril 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 07 Juin 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Caij nyoog teev ntuj nyob rau Carpentras thiab Paca (Vaucluse)

Dimanche 23 Février 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 26 Avril 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 21 Juin 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 27 Septembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 22 Novembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 13 Décembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Caij nyoog teev ntuj nyob Gien

Dimanche 26 janvier 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 23 Février 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 15 Mars 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 05 Avril 2020

 • 10h00-12h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj l’église de Gien 5 Place du château 45500 Gien

Dimanche 17 Mai 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 14 Juin 2020

 • 14h00-17h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Dimanche 13 Septembre 2020

 • 14h00-17h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Dimanche 18 Octobre 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 22 Novembre 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 19 Décembre 2020

 • 14h00-18h00 : Teev ntuj tos Yes Xus yug los ( foom hmoov zoo rau cov qaib, cov qe)
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Caij Nyoog teev ntuj nyob sab Rhône-Alpes

Dimanche 16 Février 2020

 • 14h00 : Teev ntuj nrog tus txiv plig Jean-Pierre Rakotonirina nyob lub tsev teev ntuj St Pierre Chanel à Rillieux La Pape

Dimanche 19 Avril 2020

 • 14h00 : teev ntuj nrog pawg ntseeg nyob Tarare

Dimanche 31 Mai 2020

 • 10h30 : Teev ntuj rau ob tug ua tim khawv tau txais lub meej mom ntshiab txiv Xyooj Thoj thiab txiv plig Txhiaj-Tshaj nyob rau lub tsev teev ntuj nyob Châtillon sur Chalaronne

Dimanche 27 Septembre 2020

 • 14h00 : Teev ntuj nrog tus txiv plig Jean-Pierre Rakotonirina nyob rau lub tsev teev ntuj St Jean Vianney 87 bis route de Genève à Rillieux La Pape

Samedi 12 Décembre 2020

 • 14h00 : Teev ntuj lub caij Yes Xus yug los nrog tus txiv Jean-Pierre Rakotonirina à l’église St Pierre Chanel à Rillieux La Pape

Caij Nyoog teev ntuj nyob cheeb tsam Paris rau xyoo 2020

Tsoom ntseeg yuav mus sib sau siab teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj de la Sainte Famille nyob rau Grigny

Dimanche 12 Janvier 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 09 Février 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 08 Mars 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 05 Avril 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Mai 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Juin 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Septembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 11 Octobre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 15 Novembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Décembre 2020 thaum 14 H 30

Cov coj teev ntuj

Tus txiv plig : Père Jean Guellerin : 9-81-27-16-04

Tus saib xyuas cov zaj Nyeem : Muas Nkaj-Tsab : 06-30-45-66-46

Tus thawj coj cov ntseeg nyob Paris : Tsab Tshu-Nus : 06-80-93-89-07