Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Caij nyoog teev ntuj

Tshaj moo qaij qaug nyob Rhône-Alpes

THOJ Sua (Niam Vam Txoov THOJ)

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Sua THOJ (Niam Vam Txoov THOJ) yug hnub tim 10/08/1949 nyob Luang Namtha Nplog teb, tau tas sim neej rau hnub tim 02/11/2023. Nws muaj li 74 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 11/11/2023 rau 12/11/2023 tuaj no

Domaine des Alizés

435 D306

69830 Saint Georges de Reneins

Lundi 13 Novembre 2023

10H00 :  Teev ntuj hauv tsev teev ntuj Saint Madeleine

69370 TARARE

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau THOJ Sua ( Niam Vam Txoov THOJ) tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob Rhône-Alpes

Ntsum Pov THOJ

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Ntsum Pov THOJ yug hnub tim 15/05/1942 nyob Luang Namtha Nplog teb, tau tas sim neej rau hnub tim 17/10/2023. Nws muaj li 81 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 21/10/2023 rau 22/10/2023 tuaj no

Domaine des Alizés

435 D306

69830 Saint Georges de Reneins

Lundi 23 Octobre 2023

10H00 :  Teev ntuj hauv tsev teev ntuj Saint Augustin en Beaujolais (Notre Dame de Belleville)

7 place de l’Eglise

69220 Belleville en Beaujolais

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Txiv Ntsum Pov THOJ tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob Paris

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Vaj Ntxawm yug hnub tim 20/03/1915 nyob Nang Lo Suav teb, tau tas sim neej rau hnub tim 08/09/2023 rau lub nroog Carrière sur Seine (78). 

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 16/09/2023 rau 17/09/2023 tuaj no

Domaine de Champigny

Route de Champigny

77390 Crisenoy

Samedi 16 Septembre 2023

9H00 : Tos txais tus qauv

20H00 : Pib kab ke xa plig

Dimanche 17 Septembre 2023

10:00 : Caij teev ntuj

Hmo ntuj : Teev saw Mab Liab

Lundi 18 Septembre 2023

11H00 : coj tus qauv mus sam sab rau tim lub cimetière du Parc, 171 rue d’Authie nyob CAEN (14)

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Niam Vaj Ntxawm tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob Rhône-Alpes

HAWJ Tswj Zoo

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias HAWJ Tswj Zoo ( HEU François) yug hnub tim 15 / 01 / 1954 Roob Loos Khais Nplog teb, tau tas sim neej rau hnub tim 06 / 05 /2023. Nws muaj li 69 xyoo. 

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 13 / 05 / 2023 rau 15 / 05 / 2023 tuaj no

Salle associative La Chaintre

71440 Lessard en Bresse

Samedi 13 Mai 2023

14H00 : Tos txais tus qauv

19H30 : Pib kab ke xa plig

Dimanche 14 Mai 2023

10:00 : Caij teev ntuj

19H30 : Teev saw Mab Liab

Lundi 15 Mai 2023

14H30 : Teev ntuj hauv tsev teev ntuj l’Assomption de Lessard en Bresse rau tus qauv

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau HAWJ Tswj Zoo tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv Txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob Paris (91)

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias XYOOJ Ntsuab Ntxhais tau tas sim neej rau hnub tim 03 / 04 /2023.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau Hnub tim 15-16 thiab 17 lub 4 hli tuaj no rau chav tsev

Domaine de Champigny route de Champigny 77390 Crisenoy

Samedi 15 Avril 2023

10H00 : Tos txais tus qauv

20H00 : Pib kab ke xa plig

Dimanche 16 Avril 2023

10H00 : Caij teev ntuj

20H00 : Teev saw Mab Liab

Lundi 17 Avril 2023

10H00 : coj tus qauv mus sam sab rau tim lub cimetière Bondoufle

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Txiv Xyooj Ntsuab Ntxhais tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tswv Ntuj hu Has Nplas

Zaj nyeem ib

Hauv Paus, Zaj 1 – 12 : 1 – 4

1 – HUAB TAIS hais rau Has Nplas tias :
« Tso koj lub teb chaws tseg, tso koj tsev neeg, koj tej txheeb ze thiab koj txiv lub
vaj tse tseg, koj mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj.
2 – Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv yuav foom hmoov zoo rau koj, thiab
kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj. Koj yuav nqa txoj hmoov zoo rau txhua
leej txhua tus.

3 – Kuv yuav foom hmoov zoo rau cov neeg uas foom hmoov zoo rau koj, kuv yuav foom hmoov phem rau cov uas foom phem rau koj.

Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav muab koj lub npe los sib foom hmoov zoo.”
4 – Has Nplas sawv kev mus raws li HUAB TAIS kom nws mus. Los kuj
nrog nws mus thiab. Thaum Has Nplas tsiv hauv Has Laas teb mus, nws muaj
xya caum tsib xyoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag

HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)

4 – Vim nruab hnub hmo ntuj, koj txhais tes tsuam hnyav saum kuv,
kuv roj ntsha qhuav xws li tej quav nplej raug tshav kub lub caij ntuj sov.
5 – Kuv qhia kuv qhov txhaum rau koj, Kuv tsis zais kuv qhov yuam kev.
Kuv hais tias : « Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm HUAB TAIS ».
Ces koj tshem lub nra txhaum ntawm kuv.

18 – HUAB TAIS zov cov neeg hwm nws, nws zov cov tso siab rau nws lub siab hlub.
19 – Nws npo lawv dim ntawm kev tuag, nws txuag lawv txoj sia thaum teb chaws tshaib plab.
20 – Ntawm peb, peb tos ntsoov HUAB TAIS: nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj !
22 – HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

Zaj nyeem ob

Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim

(2 Tm 1, 8b-10)

Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv
raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.
9 – Tswv Ntuj yog tus cawm peb. Nws lo lus ntshiab hu peb, tsis yog vim peb cov
dej num. Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim.
Tswv Ntuj twb pub nws cov txiaj ntsim rau peb txij puag hnub txheej tshoj thaum
ub nyob hauv Yes Xus Pleev.

10 Nyiam no, lub txiaj ntsim ntawd tawm tuaj rau pom xyeem nyob hauv Yes Xus Pleev,
tus cawm peb. Yes Xus rhuav kev tuag, thiab nws lub Moo Zoo ua kom txoj sia
tsis txawj tuag ci tuaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Yes Xus lub hwj chim tawm los

Ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv,

Ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »

1 – Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam
mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub
ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.
4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas
nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub
rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »
5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los
ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »
6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias :
« Nej sawv, nej txhob ntshai. »
8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.
9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias :
« Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub
sawv hauv cov tuag rov los tso. »

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo A 2023

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise Catholique de la Sainte famille nyob Grigny

15/01/ 2023 – 14H30

12/02/2023 – 14H30

12/03/ 2023 – 14H30

09/04/2023 – 14H30

14/05/2023 – 14H30

11/06/2023 – 14H30

10/09/2023 – 14H30

15/10/2023 – 14H30

12/11/2023 – 14H30

10/11/2023 – 14H30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Ghislain Ntsiba Père accompagnateur

Mr Yang Tanguy ( Tshuas Rwg ) Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris